PZ servis-izolácie, s.r.o.

Výpis z obchodného registra prehľadávanie uloženie
Výpis
Osvedčenie o registrácii pre DPH prehľadávanie uloženie
Osvedčenie
Živnostenský list prehľadávanie uloženie
  • Sprostredkovaťelská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  • Kúpa tovaru za účelom jeho prodaja iným prevádzkovateľom živnosti (velkoobchod)
  • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  • Organizovanie výstav
  • Prenájom hnuteľných vecí
  • Skladovanie
  • Sprostredkovanie montáže izolačných materiálov
  • Reklamná činnosť