Kurzy Komerční banky - aktuální, historie

http://www.kb.cz/NASA/rateList/SRVRate?lng=cs

 

Kurzy České národní banky - aktuální, historie, grafy průběhů

Kurzy devizového trhu

 

Přepočítávací tabulka EUR

nakup_valut.zip

Klikněte pro vstup do ČNB
 

Výňatek z celního zákona č. 13/1993, par. 78, odst. 3: 

" Při přepočtu zahraniční měny na české koruny podle odstavců 1 a 2 se používá devizový kurz vyhlášený Českou národní bankou platný druhou středu v měsíci, který předchází měsíci, v němž bylo celní prohlášení přijato."
 

Výňatek ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., čl. XIII bod 2

" Pro potřeby oceňování cizoměnových pohledávek a závazků ke dni jejich vzniku lze za den uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den dojití faktury nebo obdobného dokladu."